If this email is not displaying correctly, click here to view online version.
 

Alleen samen kan het beter, sneller en goedkoper

Het Ontwerpinstrumentarium voor de dijken in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is nog wennen. De Taskforce Deltatechnologie van het Kernteam Deltatechnologie van de Topsector Water draagt bij aan een betere toepassing. Nicole Geurts van Kessel van Royal HaskoningDHV legt uit, Richard Jorissen (programmadirecteur HWBP) reageert. Nicole Geurts van Kessel is projectleider hoogwaterbescherming bij Royal HaskoningDHV en namens branchevereniging NLingenieurs lid van de Taskforce: ‘Je merkt dat waterschappen nu nog zoekende zijn als het gaat om integraal ontwerpen met het nieuwe instrumentarium. Het is geen kookboek met kant-en-klare recepten. Ik zie die onzekerheid ook terug in mijn dagelijkse werk, bij het maken van MER-rapportages. Men weet bijvoorbeeld niet altijd precies wat het ruimtebeslag zal zijn, en dat is vervelend voor de mensen die in het gebied wonen. Bovendien zorgt de onzekerheid vaak voor vertraging en kan het onnodig duur worden wanneer voor de zekerheid gekozen wordt voor een extra robuuste oplossing.

De vraag is dus: hoe ga je slim om met de normen? Waterschappen, bedrijven (ingenieursbureaus en aannemers) en kennisinstituten werken natuurlijk al veel samen in projecten. Maar je kunt niet alle nieuwe kennis binnen projecten ontwikkelen. Daarom is het belangrijk om ook buiten en boven die projecten de samenwerking op te zoeken. Daaraan willen we als Taskforce een bijdrage leveren. We kunnen bijvoorbeeld best practices inbrengen en geven aan hoe je kunt komen tot een versnelde uitwisseling en ontwikkeling van kennis en een versterkte samenwerking.
We hebben nu op basis hiervan samen met waterschappen en Deltares een discussiestuk voor het ontwerpinstrumentarium opgesteld, en dat voorgelegd aan Rijkswaterstaat, aan het directoraat-generaal Ruimte en Water en aan het HWBP. Die gezamenlijke discussie is de beweging die we willen creëren en waarmee we belemmeringen voor samenwerking uit de weg willen ruimen. Alleen dan kun je oplossingen, zoals immers de bedoeling is, beter, sneller en goedkoper maken.’

  Snel flinke stappen zetten
Richard Jorissen: ‘Het werken met de nieuwe waterveiligheidsnormen gaat met vallen en opstaan. De normen komen in hoge mate uit de wetenschappelijke en beleidsmatige wereld. Alle benodigde praktijkervaring moet nog landen in onze gereedschapskist. De kunst is om vanuit concrete projecten de benodigde kennis voor het maken van een nieuw ontwerpinstrumentarium af te leiden.  

Die handschoen heeft de Taskforce opgepakt.  Na de watersnoodramp van 1953 duurde het 25 tot 30 jaar voordat er een stabiel instrumentarium lag. Ik hoop oprecht dat we erin slagen om dat in 30 maanden voor elkaar te krijgen. En mede dankzij de inbreng van het adviserende en bouwende bedrijfsleven kunnen we snel flinke stappen zetten.’

Team Samenwerking Ontwerpinstrumentarium, Taskforce Deltatechnologie, waterschappen, Rijkswaterstaat en kennisinstellingen

Voor meer informatie:

Nicole Geurts van Kessel
projectleider hoogwaterbescherming
+31 6 50 21 34 30
nicole.geurtsvankessel@rhdhv.com

 
     
 
 
 
 
Heeft u vragen of opmerkingen? We horen het graag. U  kunt bellen of mailen met de contactpersoon bij elk artikel. Of mail ons op info@rhdhv.com.
    
Wilt u zich abonneren op deze nieuwsbrief? U kunt zich hier aanmelden.